ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



تکنولوژی قلب و توراکس(اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 



تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 108/50 kB دانلود
2 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 56/50 kB دانلود
3 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 149/50 kB دانلود
1
      
< >