ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی دکتر زينب جوكار ----
1
      
< >