ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جراحی های اطفال دکتر معصومه معصومي خلجي 1/64 MB دانلود
2 طرح درس تکنولوژی جراحی اطفال دکتر معصومه معصومي خلجي 69/50 kB دانلود
1
      
< >