ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقيق در اتاق عمل


تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرويز عضدي 150/12 kB دانلود
2 طرح درس 2 پرويز عضدي 90/74 kB دانلود
3 chap02 پرويز عضدي 486/50 kB دانلود
4 طرح درس روش تحقیق پرويز عضدي 72/00 kB دانلود
1
      
< >