ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار (ارشد کتابداری)

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس آمار - ارشد پرستاری دکتر رحيم طهماسبي 192/17 kB دانلود
2 طرح درس آمار(ارشد کتابداری) دکتر عبداله حاجي وندي 84/50 kB دانلود
3 طرح درس آمار(ارشد کتابداری) دکتر عبداله حاجي وندي 84/50 kB دانلود
4 طرح درس دکتر عبداله حاجي وندي 60/49 kB دانلود
1
      
< >