ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی (ارشد)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مراجع و پایگاه های پزشکی.کارشناسی ارشد دکتر ليلا دهقاني 236/41 kB دانلود
1
      
< >