ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق و گزارش نویسی ( ارشد کتابداری )

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق و گزارش نویسی (ارشد کتابداری) دکتر عبدالرسول خسروی 235/83 kB دانلود
2 روش تحقیق دکتر عبدالرسول خسروی 80/00 kB دانلود
3 طرح درس روش تحقیق ارشد دکتر عبدالرسول خسروی 61/89 kB دانلود
1
      
< >