ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی ( هوشبری نا پیوسته )


 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس 90 پرويز عضدي 184/60 kB دانلود
2 TheVisualAnalogScaleAllowsEffectiveMeasurementof پرويز عضدي 127/18 kB دانلود
3 chap02 پرويز عضدي ----
4 زبان تخصصي بيهوشي ناپيوسته ورودي 1392 پرويز عضدي 539/76 kB دانلود
5 زبان تخصصی ناپیوسته پرويز عضدي 78/00 kB دانلود
6 t2 پرويز عضدي 48/18 kB دانلود
7 advanced-airway-management-in- پرويز عضدي 88/67 kB دانلود
8 anesthesia-for-cesarean-delive پرويز عضدي 127/35 kB دانلود
9 basic-life-support-bls-in-adul پرويز عضدي 108/48 kB دانلود
10 overview-of-anesthesia-and-ane پرويز عضدي 180/09 kB دانلود
11 t1 پرويز عضدي 52/99 kB دانلود
12 t3 پرويز عضدي 33/45 kB دانلود
13 t4 پرويز عضدي 37/12 kB دانلود
1
      
< >