ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.منابع آموزشی (هوشبری)


فایلهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان هوشبری  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 منابع اصطلاح شناسی ارشد کتابداری پرويز عضدي 3/06 MB دانلود
2 abg پرويز عضدي 643/00 kB دانلود
3 کتایچه احیاCPR پرويز عضدي 2/16 MB دانلود
4 طرح درس اصطلاحات 2-95-94 پرويز عضدي ----
1
      
< >