ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مراجع و پایگاه ها ی تخصصی پزشکی1 دکتر ليلا دهقاني 235/85 kB دانلود
1
      
< >