ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی (هوشبری)


 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کارآموزی CCU طاهره تمیمی ----
2 کارآموزی اتفاقات بزرگسالان طاهره تمیمی ----
3 طرح درس کارآموزی پرستاری پریسا اسکندری 199/36 kB دانلود
4 کارآموزی1 پریسا اسکندری 185/73 kB دانلود
5 کارآموزی2 پریسا اسکندری 291/13 kB دانلود
6 کارآموزی3 پریسا اسکندری 161/88 kB دانلود
7 کارآموزی4 پریسا اسکندری 151/49 kB دانلود
8 کارآموزی در عرصه بیهوشی1 پریسا اسکندری 139/00 kB دانلود
9 کارآموزی در عرصه درد پریسا اسکندری 131/21 kB دانلود
10 کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه پریسا اسکندری 187/55 kB دانلود
11 کارآموزی در عرصه بیهوشی2 پریسا اسکندری 139/10 kB دانلود
12 کارآموزی در عرصه مراقبت های پس از بیهوشی پریسا اسکندری 127/77 kB دانلود
13 کارآموزی در عرصه اورژانس پریسا اسکندری 161/29 kB دانلود
14 کارآموزی1- 1402 پریسا اسکندری 163/16 kB دانلود
15 کارآموزی3- 1402 پریسا اسکندری 126/61 kB دانلود
16 کارآموزی در عرصه بیهوشی1- 1402 پریسا اسکندری 108/05 kB دانلود
17 کارآموزی در عرصه مراقبت های ویژه- 1402 پریسا اسکندری 179/98 kB دانلود
18 کارآموزی در عرصه درد- 1402 پریسا اسکندری 154/23 kB دانلود
1
      
< >