ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندی ورودی بهمن 1393 دکتر نیلوفر معتمد 57/86 kB دانلود
2 مباني تحقيق، انتخاب موضوع، نوشتن عنوان دکتر نیلوفر معتمد 115/77 kB دانلود
3 بيان مسئله دکتر نیلوفر معتمد 59/68 kB دانلود
4 مقدمات تحقیق دکتر نیلوفر معتمد 3/01 MB دانلود
5 اهداف، فرضيات، سوالات، متغيرها دکتر نیلوفر معتمد 161/63 kB دانلود
6 مطالعات توصيفي دکتر نیلوفر معتمد 323/00 kB دانلود
7 مطالعات مورد شاهدي دکتر نیلوفر معتمد 2/14 MB دانلود
8 مطالعات همگروهي دکتر نیلوفر معتمد 1/77 MB دانلود
9 مطالعات كارآزمائي باليني دکتر نیلوفر معتمد 183/50 kB دانلود
10 روشهاي گردآوري داده ها دکتر نیلوفر معتمد 302/37 kB دانلود
11 پرسشنامه دکتر نیلوفر معتمد 401/00 kB دانلود
12 روشهاي نمونه گيري دکتر نیلوفر معتمد 2/19 MB دانلود
13 روش اجراي تحقيق دکتر نیلوفر معتمد 58/23 kB دانلود
14 اخلاق در پژوهش 1 دکتر نیلوفر معتمد 620/79 kB دانلود
15 خلاصه مطالعات مورد-شاهدی و همگروهی دکتر نیلوفر معتمد 295/00 kB دانلود
16 گزارش تحقیق دکتر نیلوفر معتمد 60/90 kB دانلود
17 جدول اولویت بندی موضوعات و عناوین پژوهشی دکتر نیلوفر معتمد 17/19 kB دانلود
1
      
< >