ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار حیاتی (اتاق عمل)

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 1
آمار حیاتی (اتاق عمل پیوسته و ناپیوسته)  تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس آمارحیاتی اتاق عمل دکتر عبداله حاجي وندي 69/50 kB دانلود
1
      
< >