ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسی (1) (کرم ها)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انگل شناسی تئوری علوم آزمایشگاهی پیوسته(1) سلیمان خرمی 82/50 kB دانلود
2 طرح درس انگل شناسی عملی رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته (1) سلیمان خرمی 71/50 kB دانلود
1
      
< >