ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسی و حشره شناسی


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تئوری انگل شناسی ناپیوسته سلیمان خرمی 88/50 kB دانلود
2 طرح درس عملی انگل شناسی ناپیوسته سلیمان خرمی 23/08 kB دانلود
1
      
< >