ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.باکتریولوژی و انگل شناسی


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تئوری انگل شناسی اتاق عمل سلیمان خرمی 86/00 kB دانلود
2 طرح درس عملی انگل شناسی رشته اتق عمل سلیمان خرمی 55/50 kB دانلود
3 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته اتاق عمل دکتر بهرام احمدی 36/38 kB دانلود
4 اسلاید های آموزشی رشته اتاق عمل دکتر بهرام احمدی 10/21 MB دانلود
1
      
< >