ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 108/50 kB دانلود
2 طرح درس دكتر ابراهيم شفيعي 149/50 kB دانلود
1
      
< >