ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکروب شناسی و انگل شناسی


تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فوریت پزشکی سلیمان خرمی 68/50 kB دانلود
2 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته فوریت های پزشکی دکتر بهرام احمدی 55/97 kB دانلود
3 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته فوریت های پزشکی دکتر بهرام احمدی 65/50 kB دانلود
1
      
< >