ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنی شناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جدول عناوین سيد مجتبي جعفري 20/18 kB دانلود
2 جلسه دوم سيد مجتبي جعفري 88/08 kB دانلود
3 HLA سيد مجتبي جعفري 2/52 MB دانلود
4 جلسات 1.3.4 سيد مجتبي جعفري 1/07 MB دانلود
1
      
< >