ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته دکتر فاطمه فرشادپور 112/50 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس بیولوژی پیشرفته دکتر فاطمه فرشادپور 56/50 kB دانلود
3 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس بیولوژی سلولی و ملکولی پیشرفته دکتر فاطمه فرشادپور 170/00 kB دانلود
1
      
< >