ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر رضا بصيريان جهرمي 276/44 kB دانلود
2 طرح درس مراجع و پایگاه های تخصصی 2 دکتر ليلا دهقاني 232/68 kB دانلود
1
      
< >