ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوریت‌های پزشکی (ترم 1 هوشبری ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دانشجویان هوشبری ناپیوسته- ترم 1 محمد اسماعيل حاجي نژاد 124/44 kB دانلود
2 فرم طرح درس محمد اسماعيل حاجي نژاد 214/83 kB دانلود
3 جلسه 1- تریاژ محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/44 MB دانلود
4 جلسه 2 و 3- شوک محمد اسماعيل حاجي نژاد 4/62 MB دانلود
5 جلسه 4 و 5- تروما محمد اسماعيل حاجي نژاد 9/53 MB دانلود
6 جلسه 6 و 7- تروما به سر محمد اسماعيل حاجي نژاد 11/86 MB دانلود
7 جلسه 8- مسمومیت محمد اسماعيل حاجي نژاد 2/74 MB دانلود
1
      
< >