ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)


تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر بهرام احمدی 26/33 kB دانلود
2 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دکتر بهرام احمدی 101/50 kB دانلود
3 Superficial fungal infection slides دکتر بهرام احمدی 15/54 MB دانلود
4 Dermatophytosis دکتر بهرام احمدی 3/64 MB دانلود
5 Subcoutaneous Mycoses دکتر بهرام احمدی 22/38 MB دانلود
6 Cryptococcosis دکتر بهرام احمدی 2/75 MB دانلود
1
      
< >