ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مشاوره اطلاعات سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مشاوره اطلاعات سلامت دکتر عبدالرسول خسروی 207/35 kB دانلود
2 مشاوره اطلاعات سلامت دکتر عبدالرسول خسروی 30/55 kB دانلود
3 طرح درس مشاوره اطلاعات سلامت دکتر عبدالرسول خسروی 60/76 kB دانلود
1
      
< >