ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماریهای داخلی جراحی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس داخلی جراحی یک- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 30/26 kB دانلود
2 طرح درس داخلی جراحی یک- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 30/26 kB دانلود
3 طرح درس داخلی جراحی ۱ پریسا اسکندری 263/59 kB دانلود
4 بیماری های داخلی جراحی ۱ طاهره تمیمی ----
5 ذاخلی جراحی 1 ترکیبی مجاری پریسا اسکندری 499/79 kB دانلود
6 طرح درس داخلی جراحی یک- کارشناسی هوشبری طاهره تمیمی 46/27 kB دانلود
7 طرح درس داخلی جراحی 2هوشبری طاهره تمیمی 36/33 kB دانلود
1
      
< >