ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سواد اطلاعات سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر عبدالرسول خسروی 26/24 kB دانلود
2 طرح درس سواد سلامت دکتر عبدالرسول خسروی 61/13 kB دانلود
1
      
< >