ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مبانی سازمان و نظام‌های خدمات سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مبانی سازمان و نظام‌های خدمات سلامت دکتر عبدالرسول خسروی 28/83 kB دانلود
2 طرح درس مبانی سازمان دکتر عبدالرسول خسروی 61/74 kB دانلود
1
      
< >