ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

هوشبري

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   هوشبري

  جمعيت و تنظيم خانواده
  کاربرد رایانه
  آناتومي 1 (هوشبري)
  روش بيهوشي 4
  فيزيولوژي1 (هوشبري)
  اصول و روشهای درد ( هوشبری )
  فيزيك هوشبري
  آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي(هوشبری)
  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
  مدیریت هوشبری
  بيوشيمي
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  فوريتهاي پزشكي (ترم 6 هوشبری)
  آناتومي (2)
  آمار زیستی
  فيزيولوژي2 (هوشبری)
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
  اصول پايه داروشناسي
  زبان تخصصی (هوشبری)
  واژه شناسي پزشكي
  منابع آموزشی (هوشبری)
  روش بیهوشی 1
  کارآموزی (هوشبری)
  نشانه شناسي ومعاينات باليني (هوشبری)
  تجهیزات بیهوشی
  روش بیهوشی 2
  روش تحقیق
  خونشناسي و انتقال خون(هوشبري)
  فناوری اطلاعات (هوشبری)
  روانشناسي عمومی
  فوریت‌های پزشکی1 (ترم 4)
  داروشناسي اختصاصي (هوشبری)
  بیماریهای داخلی جراحی 1
  روش بيهوشي 3
  داخلی جراحی2
  فيزيوپاتولوژي(هوشبري)
  بیوشیمی
  کمکهای اولیه (هوشبری)
  معرفی بیمار
  اخلاق حرفه ای در هوشبری
  ایمنی شناسی (هوشبری)
تعداد بازدید:   ۱
< >