ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

اتاق عمل (ناپیوسته)

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   اتاق عمل (ناپیوسته)

  جمعيت و تنظيم خانواده
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  تشريح2 (اتاق عمل)
  روش تحقيق در اتاق عمل
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  کارآموزی مدیریت (اتاق عمل)
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  کمک های اولیه
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  فیزیولوژی (اتاق عمل ناپیوسته)
  فوريتها (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي زنان و اورلوژی (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
  بهداشت روان در اتاق عمل
  بیوشیمی
  مديريت در اتاق عمل
  کار آموزی اتاق عمل اورژانس (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  کارآموزی اتاق عمل اختصاصی (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  کارآموزی پیشرفته اصول مراقبتهای اتاق بهبودی (اتاق عمل)
تعداد بازدید:   ۱
< >