ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

اتاق عمل (ناپیوسته)

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   اتاق عمل (ناپیوسته)

  جمعيت و تنظيم خانواده
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  تشريح2 (اتاق عمل)
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  روش تحقيق در اتاق عمل
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  کارآموزی مدیریت (اتاق عمل)
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  کمک های اولیه
  فوريتها (اتاق عمل)
  فیزیولوژی (اتاق عمل ناپیوسته)
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي زنان و اورلوژی (اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  بهداشت روان در اتاق عمل
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
  مديريت در اتاق عمل
  کار آموزی اتاق عمل اورژانس (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  کارآموزی اتاق عمل اختصاصی (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  کارآموزی پیشرفته اصول مراقبتهای اتاق بهبودی (اتاق عمل)
تعداد بازدید:   ۲
< >