ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

اتاق عمل (ناپیوسته)

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   اتاق عمل (ناپیوسته)

  جمعيت و تنظيم خانواده
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
  روش تحقيق در اتاق عمل
  تشريح2 (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  کارآموزی مدیریت (اتاق عمل)
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  کمک های اولیه
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  فیزیولوژی (اتاق عمل ناپیوسته)
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  فوريتها (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس (ناپیوسته اتاق عمل)
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
  بهداشت روان در اتاق عمل
  بیوشیمی
  مديريت در اتاق عمل
  کار آموزی اتاق عمل اورژانس (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  کارآموزی اتاق عمل اختصاصی (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  کارآموزی پیشرفته اصول مراقبتهای اتاق بهبودی (اتاق عمل)
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
تعداد بازدید:   ۱
< >