ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

كتابداري پزشكي

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   كتابداري پزشكي

  مرجع شناسی تخصصی پزشکی
  منابع واصطلاح شناسی علوم پايه بالينی (1)
  جمعيت و تنظيم خانواده
  مبانی جامع شناسی
  اصطلاحات علوم باليني 1
  نمایه سازی و چکیده نویسی
  اصطلاحات علوم بهداشتي و بيمارستاني
  سازماندهی دانش (5)
  ساختمان و تجهیزات کتابخانه
  منابع و اصطلاح شناسی علوم بالينی(2)
  سازماندهی دانش 4
  کارآموزی در عرصه 2
  كارورزي 1
  تاريخ پزشکی و مراجع پزشکی سنتی و اسلامی
  مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  کلیات پزشکی 1
  کارآموزی در عرصه 1
  کلیات پزشکی 2
  تاريخ عمومی فلسفه
  تاریخ علوم پزشکی
  زبان تخصصی (1)
  مدریت دانش سلامت
  زبان تخصصی (2)
  جامعه شناسی اطلاعات
  زبان تخصصی(3)
  مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  زبان انگليسی و متون اختصاصی(4)
  مهارت های اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات
  اصول مجموعه سازی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
  روش های مطالعه و یادگیری برای کتابداران و اطلاع رسانان
  تاريخ ادبيات ايران و جهان
  زبان تخصصی2
  یادگیری الکترونیک
  مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 2
  سازماندهی دانش(1)
  بازاریابی اطلاعات سلامت
  تاريخ تمدن
  مشاوره اطلاعات سلامت
  سازماندهی دانش (2)
  سواد اطلاعات سلامت
  سازماندهی دانش (3)
  مبانی روش تحقیق
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (1)
  مبانی سازمان و نظام‌های خدمات سلامت
  آمار در کتابداری
  سلامت و رسانه
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (2)
  علم‌سنجی در نظام سلامت
  اقتصاد اطلاعات
  مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 1
  روش تحقيق و گزارش نويسی
تعداد بازدید:   ۱
< >