ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

مقطع: فوق لیسانس
   فهرست دروس   علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

  نمایه سازی و چکیده نویسی
  مدیریت منابع اطلاعاتی (ارشد)
  مبانی علم اطلاع رسانی
  آمار (ارشد کتابداری)
  ذخیره و بازیابی اطلاعات
  مدیریت مجموعه ادواری ها ( چاپی و الکترونیکی )
  کتابخانه‌های دیجیتال
  مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
  کلیات پزشکی 1
  روش تحقیق و گزارش نویسی ( ارشد کتابداری )
  کلیات پزشکی 2
  سمینار تحقیق
  مطالعه مستقل
  سازماندهی منابع پزشکی 3
  کارورزی (ارشد)
  مبانی برنامه نویسی
  مطالعه مستقل
  اصطلاح شناسی پزشکی ( ارشد کتابداری )
  کلیات پزشکی 1 (ارشد کتابداری)
  سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
  کلیات پزشکی 2 (ارشد کتابداری)
  مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی (ارشد)
  زبان تخصصی انگلیسی
  ذخیره و بازیابی اطلاعات
تعداد بازدید:   ۱
< >