ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

اتاق عمل

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   اتاق عمل

  جمعيت و تنظيم خانواده
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن
  تکنولوژی اتاق عمل زنان -اورولوژی
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  روانشناسي عمومی
  بهداشت روان در اتاق عمل
  آمار زیستی
  مديريت در اتاق عمل
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  تشريح1 (اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس(اتاق عمل)
  فيزيولوژي1(اتاق عمل)
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
  شيمي آلي وبيوشيمي (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  فيزيك پزشكي والكتريسيته رباتيك (اتاق عمل)
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  تشريح2 (اتاق عمل)
  روش تحقيق در اتاق عمل
  ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)
  کمک های اولیه
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  کارآموزی (اتاق عمل)
  بهداشت (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  آسیب شناسی (اتاق عمل)
  باکتریولوژی و انگل شناسی
  اصول وفنون عملكرد فرد سيار (اتاق عمل)
  آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن
  اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد
  اصول استریلیزاسیون وضدعفونی (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی اورولوژی
  اصطلاحات پزشكي (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
  داروشناسی( اتاق عمل)
  بیوشیمی
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل
  بیهوشی (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه فک و صورت
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  کارآموزی در عرصه فک و صورت
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب
  فوريتها (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل ترمیمی و جراحی پلاستیک
  روش احياء قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه (اتاق عمل)
  ایمنی شناسی
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
تعداد بازدید:   ۱
< >