ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

اتاق عمل

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   اتاق عمل

  جمعيت و تنظيم خانواده
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
  آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن
  فوريتها (اتاق عمل)
  اصول پرستاري وكار در اتاق عمل
  روش احياء قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه (اتاق عمل)
  روانشناسي عمومی
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
  آمار زیستی
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
  ايمنولوژي (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي زنان و اورلوژی (اتاق عمل)
  تشريح1 (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
  فيزيولوژي1(اتاق عمل)
  بهداشت روان در اتاق عمل
  شيمي آلي وبيوشيمي (اتاق عمل)
  مديريت در اتاق عمل
  فيزيك پزشكي والكتريسيته رباتيك (اتاق عمل)
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
  تشريح2 (اتاق عمل)
  تكنولوژي جراحي در اعصاب و ارتوپدی (اتاق عمل)
  ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)
  تکنولوژی قلب و توراکس(اتاق عمل)
  فيزيولوژی 2 (اتاق عمل)
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
  بهداشت (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال (اتاق عمل)
  آسیب شناسی (اتاق عمل)
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
  اصول وفنون عملكرد فرد سيار (اتاق عمل)
  روش تحقيق در اتاق عمل
  اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب (اتاق عمل)
  کمک های اولیه
  اصول استریلیزاسیون وضدعفونی (اتاق عمل)
  کارآموزی (اتاق عمل)
  اصطلاحات پزشكي (اتاق عمل)
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)
  باکتریولوژی و انگل شناسی
  داروشناسی( اتاق عمل)
  آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن
  آشنایی با وسایل وتجهیزات (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
  کارآموزی در عرصه جراحی اورولوژی
  بیهوشی (اتاق عمل)
  تکنولوژی جراحی در جراحی های زنان و اورلوژی
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
تعداد بازدید:   ۶
< >