دروس ارایه شده توسط  عابد ابراهیمی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل
اتاق عمل ,
  تکنولوژی اتاق عمل زنان -اورولوژی
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه فک و صورت
اتاق عمل ,
  تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی
اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  کارآموزی در عرصه فک و صورت
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه جراحی گوارش و غدد
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه جراحی اورولوژی
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل ترمیمی و جراحی پلاستیک
اتاق عمل ,
  کارآموزی در عرصه اتاق عمل
اتاق عمل ,

< >