دروس ارایه شده توسط  دکتر زهرا علیرضایی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فیزیک عمومی
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  سمینار 2
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  دزیمتری پرتوهای یونیزان
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  فیزیک پزشکی
هوشبري ,
  اصول فیزیکی سیستم‌های کامپیوتری
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  زبان تخصصی
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  تضمین و کنترل کیفیت روش‌های تصویربرداری پزشکی
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  سمینار 1
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش‌های پرتوشناسی تشخیصی
تکنولوژی پرتوشناسی ,

< >