دروس ارایه شده توسط  پرويز عضدي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  روش بیهوشی 1
هوشبري ,
  زبان تخصصی ( هوشبری نا پیوسته )
هوشبری (ناپیوسته) ,
  روش بیهوشی 2
هوشبري ,
  منابع آموزشی (هوشبری)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  کلیات پزشکی 1 (ارشد کتابداری)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  اصول مراقبتهای ویژه (هوشبري)
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  کلیات پزشکی 2 (ارشد کتابداری)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص
فوريت‌هاي پزشكي ,
  بیحسی و بیهوشی
مامایی ,
  بیهوشی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  بیحسی و بیهوشی (مامائی ناپیوسته)
مامایی (ناپیوسته) ,
  فناوري اطلاعات در اتاق عمل
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  کارآموزی (هوشبری)
هوشبري ,
  روش تحقيق در اتاق عمل
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  معرفی بیمار
هوشبري ,
  زبان تخصصی (هوشبری)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,

< >