بیوگرافی  دکتر بهرام احمدی  


  بیوگرافی

بسمه تعالی اینجانب بهرام احمدی متولد سال 1359 از شهرستان نوراباد ممسنی، دوره متوسطه را در دبیرستان ایزدی به پایان رسانده، پس از اتمام دوره کارشناسی در رشته میکروبیولوژی در بهمن ماه سال1382 ، مقطع کارشناسی ارشد را در رشته قارچ شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران (با کسب رتبه دوم کشوری) آغاز نمودم. در بهمن ماه سال 1389 از پایان نامه خود با کسب نمره عالی دفاع کردم. در همان سال موفق به ورود به مقطع دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی در همین دانشگاه شده (با کسب رتبه 1 کشوری) و به لطف و یاری خداوند متعال در خرداد سال 1394 موفق به دفاع از رساله دکتری خود با درجه ممتاز گردیدم. علاوه بر انجام پروژه های مربوط به پایان نامه ها، در بسیاری از پروژه های دیگر به عنوان همکار و یا مجری طرح نیز فعالیت داشته و دارم. اینجانب در مرداد ماه سال 1394 جهت گذراندن تعهدات قانونی خود به صورت هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جذب شده و هم اکنون در حال خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشم.< >