پایان نامه ها  دکتر رضا بصيريان جهرمي  


  بررسي رابطه‌ي هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس بوشهر شهره سیدحسینی کارشناسی ارشد دکتر عبدالرسول خسروی" دکتر رضا بصیریان جهرمی، دکتر نیلوفر معتمد"
  ارزيابي كيفيت، تناسب، و سطح خوانايي وب‌سايت‌هاي فارسي تغذيه و رژيم‌درماني. دانشگاه علوم پزشكي بوشهر. سمیه سادات موسوی کارشناسی ارشد دکتر عبدالرسول خسروی" دکتر رضا بصیریان جهرمی، دکتر فاطمه برازجانی"
  بررسي شيوه‌هاي مديريت محتواي پژوهشي در دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محمدجواد منصورزاده کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر رضا بصیریان جهرمی، دکتر مازیار گنجو"
  بررسی میزان آمادگی کتابداران نسبت به ارائه منابع و خدمات اطلاعات سلامت در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر نسرین محمودی کارشناسی ارشد دکتر عبدالرسول خسروی" دکتر رضا بصیریان جهرمی، دکتر عبدالله حاجیوندی"

< >