دروس ارایه شده توسط  دکتر ليلا دهقاني  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  مبانی علم اطلاع رسانی
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  فناوری اطلاعات (هوشبری)
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  كارورزي 1
كتابداري پزشكي ,
  مهارت های اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات
كتابداري پزشكي ,
  کتابخانه‌های دیجیتال
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 2
كتابداري پزشكي ,
  یادگیری الکترونیک
كتابداري پزشكي ,
  علم‌سنجی در نظام سلامت
كتابداري پزشكي ,
  فناوری نوین اطلاعات
تکنولوژی پرتوشناسی ,
  مدیریت منابع اطلاعاتی (ارشد)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  نمایه سازی و چکیده نویسی
كتابداري پزشكي ,
  فن آوری اطلاعات در پزشکی
پزشکی عمومی ,
  کارآموزی در عرصه 2
كتابداري پزشكي ,
  مراجع و بانک‌های تخصصی پزشکی 1
كتابداري پزشكي ,
  فناوری اطلاعات در اتاق عمل
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  مراجع و بانکهای تخصصی پزشکی (ارشد)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  کارورزی (ارشد)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,

< >