دروس ارایه شده توسط  مهستي گنجو  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اخلاق حرفه ای در هوشبری
هوشبري ,
  مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  مدیریت هوشبری
هوشبري ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  اخلاق و مقررات حرفه اي
فوريت‌هاي پزشكي ,
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  بهداشت عمومي
فوريت‌هاي پزشكي ,
  بهداشت روان در اتاق عمل
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  فوريت هاي داخلي(2)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  مديريت در اتاق عمل
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص
فوريت‌هاي پزشكي ,
  کارآموزی مدیریت (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  اصول وفنون عملكرد فرد سيار (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  زبان تخصصی
فوريت‌هاي پزشكي ,
  اصول استریلیزاسیون وضدعفونی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,

< >