مقالات  مهستي گنجو  


  مقايسه مصرف همزمان فلوكونازول و كلوتريمازول با دوز دنبال شونده در درمان و عود واژينيت كانديدايي راجعه در شهر بوشهر طب جنوب طیبه غریبی-مهستی گنجو-شهناز احمدی دوم از چهارم
دریافت فایل پیوست

  بررسي شيوع اندوه و افسردگي پس از زايمان و ارتباط آن ها با نشانگان پيش از قاعدگي در خانم هاي مراجعه كننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بوشهر زنان و نازایی مشهد راضیه باقرزاده-نسرین زحمتکشان-نیلوفر معتمد-مهستی گنجو چهار از چهار
دریافت فایل پیوست

  بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: بررسی جایگاه مهار سلامت در دانشجویان علوم پزشکی یک گزارش کوتاه مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1392 پژوهشی اول از چهارم
دریافت فایل پیوست

  تاثیر دعای توسل بر کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری جدیدالورود دانشگاه جندی شاپور اهواز مجله ي توسعه ي آموزش در علوم پزشكي 1393 پژوهشی مرتضی نصیری-سارا درویشی-مهستی گنجو-معصومه اسدی سوم از چهار نفر
دریافت فایل پیوست

  مقایسه تاثیر آوای قرآن و آوای موسیقی بر اضطراب امتحان دانشجویان طب مکمل 1392 پژوهشی معصومه معصومی-مهستی گنجو-زهرا اکبری دوم از سه نفر
دریافت فایل پیوست

  رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای تکنسین‌‌های اورژانس شهر بوشهر مدیریت اطلاعات سلامت 1395 علمی-پژوهشی زاهد بیگدلی 1 ، مهستی گنجو 2 ، علیرضا پورشمس 3 ، لیلا دهقانی 4 دوم از چهار نفر

  بررسی رعایت نکات ایمنی توسط پرسنل اسکراب اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر 1394 پنجمین کنگره کمیته تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب 1394

  بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت ومهارت های ارتباطی بین فردی در دانشجویان پرستاری سال 1393 کنگره آموزش پزشکی تهران 1393 مهستی گنجو-

  بررسی ارتباط بين رضايت جنسی و سطح شادمانی خانم های مراجعه کننده به کلينيک های زنان شهر بوشهر سال 1392 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو- مریم ایماندوست

  بررسی ارتباط بين شادمانی و اعتماد در روابط بين فردی در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر بوشهرسال 1392 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو

  بررسی ارتباط محورهای سه گانه ی جایگاه مهار سلامت و کیفیت زندگی درزنان نابارورشهر بوشهر1392 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو-زهرا امیری

  بررسی سلامت عمومی در خانم های مراجعه کننده به کلینیک های دولتی زنان شهر بوشهر کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی مهستی گنجو-

  بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر بوشهر در مورد بيماري ايدز 1392 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو-مینا رزمجو

  بررسی ارتباط بين شادمانی و اعتماد در روابط بين فردی در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر بوشهرسال 1392 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو-

  بررسي استرس شغلي در پرسنل اتاق عمل استان بوشهر1391 کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 مهستی گنجو-

  بررسی ارتباط بین انگیزش تحصیلی-جایگاه مهار آکادمیک و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل کنگره آموزش پزشکی ساری 1391 مهستی گنجو-هما سلیمانی

  بررسی ارتباط بین جایگاه مهار آکادمیک-سطح شادمانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پیراپزشکی کنگره آموزش پزشکی ساری 1391 مهستی گنجو-

  بررسي رابطه هوش هيجاني با شادماني دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي و علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه خليج فارس بوشهر کنگره آموزش پزشکی ساری 1391 مهستی گنجو-

  بررسي رابطه انگیزش تحصیلی با شادماني دانشجويان كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه علوم پزشكي و علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه خليج‌فارس کنگره آموزش پزشکی ساری 1391 مهستی گنجو-

  - روشهاي انتقال دانش ضمني در ميان كارشناسان پرستاري بيمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر کنگره آموزش پزشکی مشهد 1390 مهستی گنجو-

  - بررسي رعايت كدهاي اخلاقي-ايمني توسط تكنولوژيست هاي اسكراب اتاق عمل هاي آموزشي شهر بوشهر کنگره آموزش پزشکی مشهد 1390 مهستی گنجو-

  رعايت كدهاي اخلاقي- ايمني توسط تكنولوژيست هاي جراحي در هنگام دادن پوزيشن به بيمار در اتاق عمل هاي آموزشي شهر بوشهر کنگره آموزش پزشکی مشهد 1390 مهستی گنجو-

  بررسي مهارت هاي رهبري در اعضاي هيئت علمي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر کنگره آموزش پزشکی تهران 1389 مهستی گنجو-

  بررسي تاثير طرح مراقبت در منزل در توان بخشي بيماران پس از انفاركتوس ميوكارد در بيماران ترخيص شده از بخش قلب بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر بيست و يكمين كنگره توان بخشي-كبك 2008 مهستی گنجو-

  بررسي مهارت هاي رهبري در اعضاي هيئت علمي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر کنگره آموزش پزشکی تهران 1389 مهستی گنجو-


< >