بیوگرافی  مهستي گنجو  


  بیو گرافی مهستی گنجو

بنده(مهستی گنجو) تحصیلات ابتدایی-راهنمایی و متوسطه خود را در شهر شیراز به اتمام رساندم. در سال 1366 در رشته کاشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شدم. در سال 1370 کارشناسی خود را به پایان رسانیدم و طرح را به عنوان مربی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شروع کردم. در سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه آزاد تهران پذیرفته شدم.


  بیوگرافی من

من مهستی گنجو متولد سال 1345 هستم. تحصیلات ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خود را در شهر شیراز گذرانده ام. در سال 1366 در رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه شیراز پذیرفته شدم. در سال 1370 طرحم را در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آغاز کردم. سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش مدیریت بهداشت جامعه پذیرفته شدم. از سال 1384 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی پذیرفته شدم و در گروه اتاق عمل مش< >