دروس ارایه شده توسط  فاطمه قانی دهکردی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  فوريتهاي پزشكي (ترم 6 هوشبری)
هوشبري ,
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,

< >