دروس ارایه شده توسط  دکتر علي حمیدی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  سیستم اطلاع رسانی بهداشتی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  (HMIS) مدیریت اطلاعات سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  نمایه سازی و چکیده نویسی
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  مطالعه مستقل
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  مبانی علم اطلاع رسانی
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  کارورزی (ارشد)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  كارورزي 1
كتابداري پزشكي ,
  مطالعه مستقل
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  کامپیوتر (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  سلامت و رسانه
كتابداري پزشكي ,
  سازماندهی دانش(1)
كتابداري پزشكي ,
  علم‌سنجی در نظام سلامت
كتابداري پزشكي ,
  سازماندهی دانش (2)
كتابداري پزشكي ,
  مدیریت مجموعه ادواری ها ( چاپی و الکترونیکی )
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  سازماندهی دانش (3)
كتابداري پزشكي ,
  تكنولوژي اطلاع رساني(IT) (4107)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,

< >