پایان نامه ها  دکتر علي حمیدی  


  بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر میترا باغ جنتی کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی شیوه های مدیریت محتوای پژوهشی در دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدجواد منصورزاده کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" مازیار گنجو؛ رضا بصیریان جهرمی"
  شناسایی انواع شیوه های غیرحضوری تعامل بین کاربر و کتابدار مورد استفاده در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران شیوا استوار کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر مهدیه میرزابیگی"
  ارزیابی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران از نظر میزان توجه به ویژگی های محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک خدیجه شبانکاره کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر رحیم طهماسبی"
  بررسی میزان هم خوانی کتاب های غیر درسی موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران با موضوع های مطرح شده حوزه بهداشت و سلامت در کتاب علوم دوره دوم دبستان در سال 1394 معصومه ایزدی کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" لیلا دهقانی؛ دکتر نیلوفر معتمد"

< >