پایان نامه ها  دکتر علي حمیدی  


  بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر میترا باغ جنتی کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی شیوه های مدیریت محتوای پژوهشی در دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدجواد منصورزاده کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" مازیار گنجو؛ رضا بصیریان جهرمی"
  شناسایی انواع شیوه های غیرحضوری تعامل بین کاربر و کتابدار مورد استفاده در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران شیوا استوار کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر مهدیه میرزابیگی"
  ارزیابی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی ایران از نظر میزان توجه به ویژگی های محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک خدیجه شبانکاره کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" دکتر رحیم طهماسبی"
  بررسی میزان هم خوانی کتاب های غیر درسی موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران با موضوع های مطرح شده حوزه بهداشت و سلامت در کتاب علوم دوره دوم دبستان در سال 1394 معصومه ایزدی کارشناسی ارشد دکتر علی حمیدی" لیلا دهقانی؛ دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی عوامل موثر بر دریافت و عدم دریافت استناد در مقاله‌های پراستناد و فاقد استناد حوزه پزشکی و بهداشت پژوهشگران ایرانی در پایگاه Scopusبه روش علم سنجی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۰۶ مریم غریبی کارشناسی ارشد علی حمیدی" افشین استوار"
  بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت مادران کودکان زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت بوشهر در سال ۱۳۹۶ بر اساس الگوی ویلسون(۱۳۹۶) فاطمه مرتضوی کارشناسی ارشد علی حمیدی" "
  بررسی فرآیند ترجمان دانش در میان پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر اساس مدل چرخه ترجه دانش و نقش کتابداران دانشگاهی در این فرآیند سارا دخش کارشناسی ارشد علی حمیدی" افشین استوار؛ بهاره یزدی زاده"
  بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت زنان باردار شهر بوشهر در سال ۱۳۹۶ فاطمه باسره کارشناسی ارشد علی حمیدی" راضیه باقرزاده"
  بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تنگستان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ امراله شمسی کارشناسی ارشد علی حمیدی" حبیب عمرانی خو؛ عبداله حاجی وندی"
  بررسی رابطه مطالعه منابع چاپی و غیرچاپی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 94-1393 سوسن جدکاره کارشناسی ارشد علی حمیدی" عیسی صفوی؛ عبداله حاجی وندی"
  بازنمایی و تحلیل وضعیت مقاله‌های نمایه‌ شده پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریکس سارا دهقانی کارشناسی ارشد رضا بصیریان جهرمی" علی حمیدی"
  حلیل و ارزیابی برون‌داد علمی پژوهشگران ایران و کشورهای پیشرو در زمینه بیماری‌‌های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص‌های نفوذ اجتماعی و نفوذ اندیشه‌ای (2017-2008) ملکی رضایی حقیقی کارشناسی ارشد علی حمیدی" فرشید دانش"

< >