جوایز و افتخارات  دکتر علي حمیدی  


  دانشجوی نمونه کشور در مقطع کارشناسی در گروه علوم انسانی ، ریاست جمهوری ، سید محمد خاتمی- ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران ، 1380

< >