دروس ارایه شده توسط  دکتر زينب جوكار  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  تکنولوژی پیوند جراحی در جراحیهای پوست وسوختگی و پیوند (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  تكنولوژي جراحي در جراحيهاي ENT (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,

< >