دروس ارایه شده توسط  سلیمان خرمی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پاتوبیولوژی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  انگل شناسی (1) (کرم ها)
علوم آزمايشگاهي ,
  میکروب شناسی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  انگل شناسی و حشره شناسی
علوم آزمايشگاهي ,
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  باکتریولوژی و انگل شناسی
اتاق عمل ,
  انگل شناسی
پرستاری ,
  میکروب شناسی و انگل شناسی
فوريت‌هاي پزشكي ,

< >