دروس ارایه شده توسط  دکتر عبدالرسول خسروی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  مرجع شناسی تخصصی پزشکی
كتابداري پزشكي ,
  فنآوری اطلاعات
مامایی ,
  ذخیره و بازیابی اطلاعات
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  سیستم اطلاع رسانی پزشکی
پرستاری (ارشد) ,
  ساختمان و تجهیزات کتابخانه
كتابداري پزشكي ,
  مدریت دانش سلامت
كتابداري پزشكي ,
  سازماندهی دانش 4
كتابداري پزشكي ,
  مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
كتابداري پزشكي ,
  كارورزي 1
كتابداري پزشكي ,
  مشاوره اطلاعات سلامت
كتابداري پزشكي ,
  مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
كتابداري پزشكي ,
  سواد اطلاعات سلامت
كتابداري پزشكي ,
  منابع و اصطلاح شناسی علوم پايه پزشکی (1)
كتابداري پزشكي ,
  مبانی روش تحقیق
كتابداري پزشكي ,
  منابع واصطلاح شناسی علوم پايه بالينی (1)
كتابداري پزشكي ,
  مبانی سازمان و نظام‌های خدمات سلامت
كتابداري پزشكي ,
  سازماندهی دانش (5)
كتابداري پزشكي ,
  مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  منابع و اصطلاح شناسی علوم بالينی(2)
كتابداري پزشكي ,
  روش تحقیق و گزارش نویسی ( ارشد کتابداری )
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  مطالعه مستقل
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  سمینار تحقیق
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  کارورزی (ارشد)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  سازماندهی منابع پزشکی 3
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  مطالعه مستقل
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  ذخیره و بازیابی اطلاعات
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,

< >