دروس ارایه شده توسط  فرامرز كوشش  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آشنايي با ريكاوري و مراقبت هاي آن
اتاق عمل ,
  بهداشت (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  روش بیهوشی 1
هوشبري ,
  اصول وفنون عملكرد فرد سيار (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  مراقبتهاي پس از بيهوشي(هوشبري )
هوشبری (ناپیوسته) ,هوشبري ,
  اصول استریلیزاسیون وضدعفونی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  فرايند عمليات و اطلاعات فني
فوريت‌هاي پزشكي ,
  خون شناسي وانتقال خون (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  اخلاق و مقررات حرفه اي
فوريت‌هاي پزشكي ,
  داروشناسی( اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  اصول و فنون مراقبتها
فوريت‌هاي پزشكي ,
  بیهوشی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  تروما(1) (فوریت پزشکی)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  آشنایی با بیماریهای داخلی (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  احياء قلبي ريوي پايه
فوريت‌هاي پزشكي ,
  فوريتها (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  فوريت هاي داخلي(2)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  روش احياء قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  احياء قلبي ريوي پيشرفته
فوريت‌هاي پزشكي ,
  تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  تروما(2) (فوریت پزشکی)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  زبان تخصصي(اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  تشريح1 (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی(اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  شيمي آلي وبيوشيمي (اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  کمک های اولیه
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  تشريح2 (اتاق عمل)
اتاق عمل ,اتاق عمل (ناپیوسته) ,
  کارآموزی پیشرفته اصول مراقبتهای اتاق بهبودی (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,

< >