دروس ارایه شده توسط  دکتر بهروز نعيمي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  میکروب شناسی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  ميكروب شناسي و استرپليزاسيون(هوشبری)
هوشبري ,
  قارچ و انگل شناسی
مامایی ,
  ميكروب شناسي وانگل شناسي (فوریت پزشکی)
فوريت‌هاي پزشكي ,
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  قارچ شناسي(4126)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  قارچ شناسی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >